Professionell kamera - Sensorer

Vid fotografering på professionell nivå är en bra utrustning nödvändig. En dyr kamera är ingen garanti för att bli en bra fotograf då det även krävs kunskap och talang. Men valet av kamera har betydelse. Man brukar dela in kameror i tre kategorier: amatör, semiprofessionell och professionell. Med en professionell kamera är valmöjligheterna större då den lättare kan anpassas efter behov.

Ett tydligt exempel är slutartiden och kamerans sensorer som skiljer sig mellan bra och mindre bra kameror.

Bra kameror kan ta flera bilder per sekund, vilket behövs om man ska fota exempelvis sportevenemang. I ishallar behövs ljusstarka kameror med ljusstark optik. Professionella kameror har ofta snabbare sensorer som klarar av en kortare slutartid. Bättre sensorer klarar dessutom av att ta bilder med högre ISO-värde utan att bilden blir brusig.

De vanligaste sensorerna idag är CMOS och CCD. CMOS-sensorn läser en pixel i taget, vilket kan förvränga rörliga föremål. CCD-sensorn motverkar det genom att läsa alla pixlar samtidigt. Dyrare kameror har nästan alltid CCD-sensorer. Med sådana kan man ta bilder i större format då de klarar av att hantera fler pixlar. Detta ger större valmöjligheter på bildstorleken. De är även bättre på att ta bilder med mindre brus. Kameror med CCD-sensorer klarar av att ta in mer ljus på ett mörkt område, vilket förenklar kvällsfotografering.

CCD-sensorn är märkbart överlägsen, bortsett från att CMOS-sensorn är mer energisnål.