Fotografi

Fotografi, att framställa och behandla foton, är en vetenskap som redan från början har haft oändligt många användningsområden. Sedan slutet av 1800-talet har det använts inom forskning, för att exempelvis studera rörelser hos människor och djur.

Att använda sig av fotografi hos polis, militär eller andra säkerhetssystem är ett sätt att förenkla arbetet enormt. Det kan underlätta identifiering och övervakning i de fall där den mänskliga förmågan inte räcker till. Det kan dessutom användas vid dataförvaring och bevisföring.

Övervakningskameror och trafiksäkerhetskameror är andra exempel på hur olika säkerhetssystem kan använda sig av fotografering. Sådana sätts ut vid olika trafikerade platser för att öka säkerheten i området. På vissa platser sätter man dessutom upp kameror för att bevaka händelser eller väder.

Inom konsten är det också vanligt att använda sig av fotografi på en mängd olika vis. Det finns inga gränser för hur man med en kamera kan skapa inspirerande konstverk. Privatpersoner använder vanligtvis fotografi för att bevara minnen. Det har dessutom blivit allt vanligare att med foton få kontakt med människor och dela med sig av sin vardag på sociala medier.

Det är idag svårt att röra sig i samhället utan att på något vis möta olika former av fotografi. Det är en vetenskap vars användningsområden inte har några gränser. Fotografi för kommersiellt bruk är väldigt vanligt idag. Inom mode arbetar man väldigt mycket med det, för att enkelt kunna visa upp en modell eller produkt. På liknande vis kan reklambyråer använda sig av foton för att sälja produkter och tjänster.

Fotografier är därmed något som finns överallt i samhället. Skillnaden är främst vad fotot har för funktion.